Woningbouw in Willemstad Oost en een nieuwe plaats voor de Kogelvangers

173 keer bekeken 1 reacties

Dit jaar worden achter de coulissen belangrijke vervolgstappen gezet voor een aantal grootschalige ontwikkelingen in Willemstad.

Uitgebreid onderzoek toont aan dat de gemeente Moerdijk in Willemstad Oost over enige tijd kan starten met de bouw van nieuwe woningen. Om ruimte te krijgen voor een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA), op de huidige locatie van voetbalvereniging Kogelvangers aan de Grintweg, dienen velden te worden verplaatst naar een nieuwe locatie en komt daar tevens een nieuw clubhuis. Donderdag 14 maart wordt duidelijk of de Moerdijkse gemeenteraad instemt met de verschillende voorstellen, om deze ontwikkelingen mogelijk te maken.

Woningbouwontwikkeling Willemstad Oost

In 2022 stelde de gemeenteraad een startdocument vast met daarin de opdracht een voorlopig plan op te stellen en te onderzoeken of en hoe woningbouwontwikkeling aan de oostzijde van Willemstad mogelijk is. De gemeente Moerdijk sloot hiertoe een intentieovereenkomst met de ontwikkelaar Novaform. In de afgelopen periode is onder meer een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, waarbij actief de gemeenschap van Willemstad is betrokken. Het onderzoek omvatte onder meer analyses van de locatie, financiële haalbaarheid, risico-evaluaties, samenwerkingen en vergunningsvereisten, evenals aandacht voor duurzaamheid en milieukwesties.

Aansluiten op de woningbehoefte van Willemstad
Het voorlopige plan voorziet in de woningbehoefte in Willemstad. De bouwplannen gaan uit van maximaal 200 woningen, verdeeld over vijf zogenaamde woonvelden bestaande uit diverse woningtypen. In totaal bestaat minimaal 30% van de 200 woningen uit sociale huur en valt nog eens 30% in de categorie middenhuur en middeldure koopwoningen. Voor dit project betekent dat woningen met een maandelijkse huur tot € 1000 en koopwoningen tot € 355.000 (prijspeil 2023). Wanneer de nog te doorlopen procedure geen grote vertragingen oploopt, gaat naar verwachting in 2026 de eerste spade de grond in. Wethouder Danny Dingemans: “Zoals eigenlijk voor onze hele gemeente geldt, zit men in Willemstad ook te springen om nieuwe woningen. Ik ben daarom erg blij met deze ontwikkeling, op één van de mooiste plekken in onze gemeente.”

Samenwerkingsovereenkomst

De ontwikkelaar Novaform wil aan de slag met de ontwikkeling van Willemstad Oost. De gemeente Moerdijk pakt de toepassing van de planologische procedure en planbegeleiding op. De gemeente op haar beurt wil de samenwerking met de ontwikkelaar voortzetten. Om die reden wordt de gemeenteraad gevraagd, haar goedkeuring te geven om een samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaar te sluiten. Hierin staat hoe gemeenten en ontwikkelaar willen gaan samenwerken. Door vaststelling en ondertekening van die overeenkomst komt woningbouw aan de oostzijde van Willemstad weer een stukje dichterbij.

Verplaatsing velden en clubgebouw Kogelvangers

De huidige gebouwen en velden van voetbalvereniging Kogelvangers aan de Grintweg in Willemstad dienen verplaatst te worden omdat op die locatie een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) komt. Wethouder Jack van Dorst: “Als de gemeenteraad instemt met het voorstel van het college krijgt voetbalvereniging Kogelvangers een spiksplinternieuw toekomstbestendig clubgebouw waar functionaliteit, circulariteit en duurzaamheid samenkomen. Het huidige ontwerp voor de nieuwbouw voorziet volledig hierin.” Voor de verplaatsing van de velden heeft de gemeenteraad in 2022 al budget beschikbaar gesteld.

Blij met ontwerp

“Kogelvangers is blij met zowel het ontwerp als het proces van de nieuwbouw van ons clubgebouw. Hiermee zijn we gereed om de komende 40 jaar een duurzaam sportklimaat te creëren, waar zowel jong als oud uit Willemstad en omgeving kunnen genieten van sport, spel en gezelligheid. Een plek waar sociale verbondenheid samengaat met sportieve activiteiten,” aldus Rowan Kamp, bestuurslid bij V.V. Kogelvangers.

Afbeeldingen

Categorie Paars

Reageren

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

s van exel

10-02-24 om 16:40

Worden naast dit project ook de fysieke- en sociale infrastructuur meegenomen? Er komen met deze uitbreiding minimaal 300 auto's erbij, ruim 400 bewoners en misschien 50 kinderen. (Wegen/huisarten/scholen)

daarnaast natuurlijk ook nog de mogelijke ontwikkeling van een bungalowpark aan de Oostdijk wat ook de nodige verkeersbewegingen gaat geven.

Cookie-instellingen