Veel interesse in ontwikkeling nieuw bedrijventerrein Zevenbergen Noord

120 keer bekeken 0 reacties

Deze week bood het college de raad het voorstel aan om te komen tot de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein, naast het huidige bedrijventerrein De Koekoek in Zevenbergen Noord.

Tijdens een eerdere informatieavond in Theater De Schuur bleek ook de behoefte bij de aanwezige lokale ondernemers. Donderdag 1 februari beslist de gemeenteraad over de volgende stap in het proces.

Het initiatief voor uitbreiding van het huidige bedrijventerrein De Koekoek komt voort uit de groeiende behoefte aan uitbreidingsmogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf in de gemeente Moerdijk. De nieuwe bedrijvenzone, gelegen naast het bestaande bedrijventerrein De Koekoek in Zevenbergen, biedt kansen voor ondernemerschap en lokale groei.

Instemming gemeenteraad

Om invulling te geven aan de behoefte aan uitbreidingsruimte voor het midden- en kleinbedrijf, verzoekt het college de gemeenteraad in te stemmen met de haalbaarheidsstudie en projectexploitatie. Ook vraagt zij de raad een krediet beschikbaar te stellen van 40.000 euro. Met de bedoeling de staat van de buitenruimte op het bestaande bedrijventerrein De Koekoek te kunnen inventariseren. Dit met het oog om het beheer van de (nu nog private) buitenruimte over te nemen, wat gewenst is voor een gewenste koppeling tussen het bestaande en het nieuwe terrein.

Wensen en zorgen

Tijdens een informatieavond in Theater De Schuur deelden ondernemers hun specifieke behoeften, zoals de wens tot voorrang in de toewijzing voor lokale bedrijven, terwijl omwonenden hun zorgen uitten over onder meer de impact van de bouw op hun woningen. Deze dialoog is van waarde omdat het zicht geeft op dat wat er leeft. Zodat geprobeerd kan worden daar zoveel als mogelijk rekening mee te houden.

Vestiging vanaf 2028

Het nieuwe bedrijventerrein De Koekoek II strekt zich uit langs de toekomstige noordelijke randweg rondom Zevenbergen. De planning is dat de eerste bedrijven zich er vanaf 2028 kunnen vestigen, mits de noordelijke randweg volgens schema in 2027 wordt voltooid. Er zijn echter nog diverse processtappen te doorlopen voordat dit doel is bereikt.

 

Afbeeldingen

Categorie Paars

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...
Cookie-instellingen