Bastion Groningen als ‘verborgen parel’ zichtbaar en beleefbaar in de spotlights

168 keer bekeken 0 reacties

Het college stelt de raad voor om het startdocument voor het project Bastion Groningen in Willemstad in de raadsvergadering van donderdag 1 februari 2024 vast te gaan stellen.

Het eerdere plan om het Bastion op te knappen en te herinrichten wordt nu als kansrijk initiatief projectmatig opgepakt. Met het ontwerp van het inrichtingsplan voor Bastion Groningen wordt het Bastion als onderdeel van de vesting Willemstad een zichtbare ‘blikvanger’. Het voorstel is om het Bastion beleefbaar en toegankelijk te gaan maken voor inwoners en bezoekers als verblijfsruimte met onder andere een picknicktafel aan het water, panoramatafel en hergebruik van de munitiegebouwen en kanonschietplaats.

Het college heeft op 8 maart 2022 het uitvoeringsprogramma voor het vitaal centrum Willemstad vastgesteld. Vanuit dit uitvoeringsprogramma is Bastion Groningen één van de concrete acties waarbij besloten is om Bastion Groningen als project op te pakken.           Het Bastion krijgt door deze metamorfose de uitstraling van vroegere tijden terug. Wethouder Danny Dingemans vertelt: “We maken het bastion op deze wijze toegankelijk en aantrekkelijker om langere tijd te verblijven voor onze inwoners en bezoekers. Met het plan willen we ook de historie en het verhaal van het bastion en Willemstad laten terugkomen. Op deze manier komt het wat verscholen bastion in de spotlights.”

Initiatieffase
De eerste stap, nadat het startdocument is vastgesteld, is de initiatieffase dat moet
gaan leiden tot een ruimtelijk, financieel en maatschappelijk haalbaar plan met een schetsontwerp van het ontwikkelgebied, programma van eisen en projectexploitatie.
Het college stelt de gemeenteraad voor hiervoor een voorbereidingskrediet van € 55.000 voor de initiatieffase van het project beschikbaar te gaan stellen. In deze fase wordt vanuit de gebiedsontwikkeling de verbinding met de Oostbeer als fiets- en wandelroute meegenomen. In de verdere projectfases worden deze twee projecten losgekoppeld, omdat het Waterschap vanaf 2026 dijkverbeteringen gaan uitvoeren die gevolgen gaan hebben op de ontwikkelingen rondom de Oostbeer.

Parel
Bastion Groningen is één van de zeven bastions in de in 1583 aangelegde vesting Willemstad. Samen met Bastion Gelderland werd Bastion Groningen in 1602 aan de vestingwerken toegevoegd. De aanleiding van het startdocument is de in 2018 vastgestelde visie op verdedingwerken van Willemstad om de vestingswerken verder te ontwikkelen en te versterken. Deze visie is opgesteld na een brede consultatie met bewoners en onder andere met de Heemkundekring. Hierin is het bastion als een belangrijke plek, een parel, benoemd met veel verbeteringspotentieel. Landschapsarchitecten REDscape en DaF-architecten hebben in 2019 een nieuw masterplan voor het bastion ontwikkeld om het zichtbaarder en toegankelijker te maken en om de locatie te activeren.

Nieuwe verbindingen verbeteren de toegang tot het bastion vanuit het stadscentrum met onder andere een panoramatafel, picknicktafel en hergebruik van de munitiegebouwen en kanonschietplaats. Zo ontstaat er een plek van ontmoeting voor inwoners en bezoekers. Deze plannen worden in de initiatieffase getoetst op actualiteit en haalbaarheid.


 

Afbeeldingen

Categorie Paars

Reageren

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Cookie-instellingen