College vraagt gemeenteraad om groen licht voor ontwikkelingen in centrum Fijnaart

119 keer bekeken 4 reacties

Bruisend centrum Fijnaart waar ontmoeting centraal staat.

Samen met onder andere inwoners, ondernemers en verenigingen werken we vanuit de gemeente aan de totstandkoming van een levendig en aantrekkelijk centrumgebied voor Fijnaart.  Een bruisend, levendig en bereikbaar dorpshart waar we samen komen, elkaar ontmoeten en plezier hebben bij de diverse evenementen waar we in Fijnaart met elkaar zo behoefte aan hebben. Een levendig centrum waar ruimte is voor het verenigingsleven, evenementen, horeca met terrassen, winkels, wonen en maatschappelijke voorzieningen. Deze revitalisering maakt onderdeel uit van het programma vitale centra. Het college vraagt de gemeenteraad in de raadsvergadering van 12 september om groen licht om diverse ontwikkelingen in het centrum van Fijnaart mogelijk te maken.

Gebiedsvisie met dijkplein

In lijn met de vastgestelde centrumvisie is op de locatie van het kassencomplex (benedendijks) en de woningen aan de Molenstraat (bovendijks) een gebiedsvisie opgesteld. In de visie wordt het dijkplein ontwikkeld met directe toegang tot de supermarkt, wordt de supermarkt onder dijkniveau gerealiseerd met een tweede entree en wordt een parkeervoorziening aan de achterzijde van de supermarkt gesitueerd. Daarnaast worden er bovendijks ook een 15-tal woningen gerealiseerd. Door de Molenstraat autoluw te maken ontstaat een compacte ruimte met verblijfskwaliteit.

Het ontwikkelen van een supermarktlocatie in het centrum van Fijnaart is van groot belang met het oog op de vergroting van de spin-off voor overige (maatschappelijke) functies, zoals detailhandel en horeca. Het beëindigen van de exploitatie van de huidige locatie van de Jumbo supermarkt, gevestigd aan de Kadedijk 120a in Fijnaart is daaraan gekoppeld. In vervolg op de eerder gesloten intentieovereenkomst met Green Real Estate, Jumbo Supermarkten en Rialto Vastgoedontwikkeling, is de ruimtelijke, maatschappelijke en financiële haalbaarheid van de ontwikkeling nader onderzocht.

Akkoord op hoofdlijnen
De afgelopen periode is door samenwerkende partijen en klankbordgroep (onder andere vertegenwoordigers van inwoners en ondernemers) een ontwikkelvisie voor de nieuwe locatie aan de Molenstraat 5 en omgeving opgesteld. Zowel de ruimtelijke, maatschappelijke en financiële haalbaarheid van deze visie zijn onderzocht. Daarbij hebben gedurende het ontwikkelproces ruimtelijke en financiële optimalisaties op het plan plaatsgevonden, waaronder het “laten zakken” van de supermarkt, om het plan haalbaar te maken. De partijen hebben dit vastgesteld in het akkoord op hoofdlijnen.
Met dit akkoord op hoofdlijnen voor de supermarktontwikkeling stellen we de raad voor de eerste belangrijke dominosteen in het centrum van Fijnaart om te duwen ”, licht wethouder Danny Dingemans toe.
 

Uitvoeringsprogramma
Er is parallel een uitvoeringsprogramma met concrete projecten waaronder de herinrichting van het evenemententerrein opgesteld en vastgesteld dat wordt gedragen door de inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden in het centrum van Fijnaart. Het uitvoeringsprogramma geeft inzicht in de overige ontwikkelingen die nodig zijn die nodig zijn voor Fijnaart. Zo kan in vervolg op dit akkoord op hoofdlijnen in 2025 ook het interactief ontwerpproces worden opgestart voor de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum.

Categorie Paars

Reageren

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Fam. van Asselt

11-07-24 om 10:35

Hoe wordt het autoluw maken van de Molenstraat gerealiseerd?

 

4793er16

12-07-24 om 11:11

Autoluw gaat de eerste 7 jaren niet lukken, dus zullen we er aan mogen wennen dat het drukker wordt in de straten van de Fendert. Ook de Torenpolder zal niet ontzien worden met sluipverkeer.

Joa

12-07-24 om 20:35

Iedereen is maar aan het discussiëren hoe en wat maar als je niet samenwerk komt er niks van terecht ,waarom een supermarkt in het dorp ,het is nu relaxt geen klapperde autodeuren geen gerammel  van winkelwagentjes  laat ze lekker buiten hhet dorp en maak een plein waar iedereen vwat aan heb  nu krijgt Jumbo al het voordeel  erg jammer  ,  het mooie huis van de weijgeart gaat plat en tot het speelgoed winkeltje word afgebroken maar waarom  gaat heel die dijk niet weg tot aan waar vroeger het hapje was  zodat Sanders ook op het plein komt zo kan je de Molenstraat afsluiten en een doodlopende zone maken alleen vrachtwagens  vanaf dat stuk kunnen  het huis op de hoek van de afrit aldaar zou ook wel weg kunnen daar woont nooit iemand   of is gevuld met drugs , het is een gemiste kans van gemeente Moerdijk om de boer maris niet uit te kopen  gun hun nieuwbouw zodat deel vrij komt voor woningbouw  ook de Schakel staat leeg en de oude Rabobank kan ook weg en waar de garage de Westhoek zat is ook oud afgebroken worden  wie is de eigenaar van de schakel eigelijk 

jeroen

12-07-24 om 21:38

Hoe meer er geklaagd wordt en hoe meer opties er genoemd worden hoe langer eventuele veranderingen op zich zullen laten wachten. De plannen van de gemeente zijn voor iedereen inzichtbaar gemaakt en iedereen heeft er op kunnen reageren.

Nu doorpakken zodat er eens wat gaat veranderen.

Cookie-instellingen